main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.01.2020
Meniny ma: Timotej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
SD

Časopis Slovenské divadlo

Slovenské divadlo : revue dramatických umení je recenzovaný vedecký časopis pre oblasť teórie a histórie divadelného, filmového, rozhlasového a televízneho umenia. Je jediným a najstarším takto medzidruhovo a medziodborovo zameraným recenzovaným periodikom na Slovensku. Vychádza kontinuálne od roku 1953, štyrikrát ročne, v celkovom rozsahu 400 – 450 strán. Jeho hlavnou náplňou je vytvárať platformu pre vydávanie kvalitných štúdií, rozvíjanie teatrologického a filmologického bádania a teoretického myslenia, vyhľadávanie a spolupráca s etablovanými vedcami i profilujúcimi sa doktorandmi. Ambíciou časopisu je aj sprístupňovanie výsledkov domácej vedeckej činnosti širšiemu zahraničnému čitateľskému okruhu. Zaužívaná štvrťročná periodicita bola preto od roku 2013 rozšírená o špeciálne číslo publikované v anglickom jazyku. Od roku 2016 sa periodicita časopisu modifikovala na tri slovenské a jedno anglické číslo ročne. Vybrané čísla sú koncipované ako monotematické.

Časopis je evidovaný v databázach:
De Gruyter Open
EBSCO - Databáza Elton B. Stephens Company
CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL – Central and Eastern European Online Library
ERIH PLUS – The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences

Časopis nepožaduje poplatky za spracovanie článkov (APC) ani za ich podanie.

Open access: kompletná textová verzia časopisu od roku 2005 je dostupná na: http://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29

Základné informácie

PDFPokyny pre prispievateľov
PDFDGO Open Access License
PDFEtický kódex
empty
content-ulcontent-ur
empty
content-ulcontent-ur

Obsah 50 ročníkov (1953-2002)SD

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Veľkosť obsahu je 500kB. Čas potrebný na stiahnutie pomocou 256kbit/s linky je okolo 20 sekúnd.


PDFCelý obsah 50 ročníkov vo formáte PDF ~836kB
[23.09.2003]
Na otvorenie môžete použiť Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť na stránke produktu Adobe Acrobat. Adobe
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 30. 12. 2019 - ©Mike