main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.02.2018
Meniny ma: Matej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1280807
content-ulcontent-ur
Foto Dudkova

doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

samostatnú vedecká pracovníčka, zástupkyňa riaditeľky

Narodená 1977 v Levoči
e-mail: jana.dudkova@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567

Vzdelanie:

1996 – Všeobecné gymnázium, Nový Sad, Srbsko
2001 – odbor filmová veda a umenie – Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Katedra filmovej a televíznej vedy, diplomová práca: „Bez mena otca. Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu: nostalgia, hystéria, melanchólia“
2005 – PhD. (doktor filozofie), Vysoká škola múzických umení, dizertačná práca: „Balkanizmus a srbský film 1989-2005“

Zamestnania:

od 2000 doteraz – redaktorka časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon
od 2001 doteraz – Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta, Bratislava
od 2001 doteraz – Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava

Vedecké zameranie:

estetika fragmentu a raný moderný film, slovenský hraný film 60. rokov, konštruktivistické teórie Inej Európy, možnosť aplikácie súčasných teórií národa a nacionalizmu na kinematografie východo a juhovýchodoeurópskych krajín, dejiny slovenskej kinematografie z perspektívy reprezentácie kolektívnej pamäti

Pedagogická činnosť:

Prednáša na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU dejiny svetového filmu po roku 1970 (spolu s Mgr. Jurajom Mojžišom), vedie tiež vlastné kritické semináre (Kolektívne identity vo filme, Balkanizmus a balkánske kinematografie).

Komunikačné cudzie jazyky:

angličtina, srbčina/chorvátčina, slovinčina, čeština

Knižné publikácie

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

od 2000 - redaktorka časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon (vydáva Asociácia slovenských filmových klubov)
od 2005 - členka Výberovej komisie Medzinárodného filmového festivalu ArtFilm, Trenčianske Teplice
od 2005 - členka redakčnej rady časopisu Slovenské divadlo
2006 - príprava sekcie Iný Balkán pre Medzinárodný filmový festival Bratislava od 2007 - členka redakčného okruhu časopisu Iluminace

Ocenenia:

2002 – Prémia Literárneho fondu v oblasti audiovizuálnej teórie a kritiky za knihu Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 02. 2018 - ©Mike