main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.01.2022
Meniny ma: Timotej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy seminárov v ÚDFV CVU SAV v roku 2021


1. marec 2021
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Festivaly na brehoch Ženevského jazera
- projekt APVV č. 19-0522 Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)

15. marec 2021
MgA. Martin Hodoň
Christoph Schlingensief ? Multimediálna inštalácia „Please love Austria: First Austrian Political Week“
- projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia

29. marec 2021
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Zobrazenie mučeníkov komunistického režimu v súčasných operných dielach
- projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia

12. apríl 2021
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
„Čo je film?“ – z perspektívy tvorby Gustava Deutscha

19. apríl 2021
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Obraz Bratislavy v slovenských mileniálnych filmoch
- projekt

26. apríl 2021
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Inscenovanie hier B. Brechta v slovenskom divadle po roku 2000 a kauzistika troch inscenácií Malomeštiakovej svadby
- projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia

3. máj 2021
Mgr. Milan Hrbek
Dekomponované telo/dekomponovanie telom
- projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie)


10. máj 2021
Mgr. Zuzana Timčíková, PhD.
Generácia mileniálov v slovenskom nezávislom divadle – pohľad na tvorbu vybraných bratislavských súborov
-projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia

7. jún 2021
Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto
Široujasu Suzuki a jeho denníkove filmy

20. september 2021
doc. Karol Mišovic PhD.
Umelecké identity Mariána Amslera (režijná tvorba Mariána Amslera v slovenských repertoárových divadlách)
- projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie)

15. november 2021
PhDr. Dagamar Podmaková, CSc.
Zväz slovenských dramatických umelcov (1957 – 1990) so zameraním na roky 1970 – 1990
- projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie)


* V čase mimoriadnej situácie COVID-19 sa semináre konajú ako online konferencia cez službu Google Meet pre obmedzený počet účastníkov vždy o 10.00 hod. Zvukový záznam bude zverejnený na webovej stránke https://www.facebook.com/udfvsav/.

V čase mimo mimoriadnej situácie COVID-19 sa semináre konajú v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, II. poschodie budovy Ústavov spoločenských vied SAV vždy o 10.00 hod.
(Tel: 02/5477 7193).

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 05. 05. 2021 - ©Mike