main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.01.2021
Meniny ma: Bohdana
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy seminárov v ÚDFV CVU SAV v roku 2020


27. apríl 2020
doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.
Zahraniční filmári v Československu v roku 1968

4. máj 2020
Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Herecký portrét Moniky Potokárovej
(projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie))

11. máj 2020
Mgr. Zuzana Timčíková
Porovnanie vybraných aspektov nezávislej divadelnej scény v Poľsku (vo Varšave) a na Slovensku
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

18. máj 2020
MgA. Martin Hodoň
Vzájomné presahy performance art a performing art : štruktúra/ reprodukcia/ reprezentácia/ prezéntnosť/ verejný priestor
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

25. máj 2020
Mgr. Milan Hrbek
Konštrukcia, dekonštrukcia a procesualita
(projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie))

8. jún 2020
Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.
Vizualizácia hudby v operných inscenáciách Petra Konwitschného
(projekt APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita)

15. jún 2020
Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto
Autoportrét v slovenskej kinematografii
(projekt VEGA č. 2/0120/18 Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989)

22. jún 2020
PhDr. Elena Knopová, PhD.
Inscenácie hier Bertolta Brechta na Slovensku po roku 1989
(projekt APVV č. 15-0764 Slovenské divadlo a súčasná európska divadelná kultúra – kontinuita a diskontinuita)

9. november 2020
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
Adolphe Appia: Od romntizmu po rytmické priestory
(projekt VEGA č. 2/0110/19 Poetiky súčasného scénického umenia)

23. november 2020
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
Naratívy revolúcie v slovenskej televíznej tvorbe 1990 - 1993
(projekt VEGA č. 2/0120/18 Inštitucionálne, produkčné a koprodukčné vzťahy medzi verejnoprávnou televíziou a pôvodnou filmovou tvorbou po roku 1989)

30. november 2020
PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Vzostupy a dozvuky tvorby režiséra Vladimíra Strniska na slovenských javiskách
(projekt VEGA č. 2/0173/19 Cesta slovenského divadla od uzavretej k otvorenej spoločnosti (udalosti, osobnosti, inscenácie))


* V čase mimoriadnej situácie COVID-19 sa semináre konajú ako online konferencia cez službu Google Hangouts pre obmedzený počet účastníkov vždy o 10.00 hod. Zvukový záznam bude zverejnený na webovej stránke https://www.facebook.com/udfvsav/.

Po ukončení mimoriadnej situácie sa Semináre budú opäť konať v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, II. poschodie budovy Ústavov spoločenských vied SAV vždy o 10.00 hod.
(Tel: 02/5477 7193).
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 10. 2020 - ©Mike