main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 31.07.2021
Meniny ma: Ignác
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Foto Matasik

PhDr. Andrej Maťašík, PhD.

samostatný vedecký pracovník

Narodený 1953 v Košiciach
e-mail: andrej.matasik@savba.sk
matasik@gmai.com
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
mobil: (+421) 905 587 191

Vzdelanie:

1976 – odbor divadelná veda – Vysoká škola múzických umení, Bratislava, diplomová práca: „Jiří Frejka“
1986 – PhDr. (doktor filozofie) – Vysoká škola múzických umení, rigorózna skúška

Zamestnania:

1976-1977 – dramaturg Parku kultúry a oddychu – Komornej scény v Bratislave
1977-1980 – dramaturg Divadla pre deti a mládež v Trnave
1980-1981 – vydavateľstvo Obzor, redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko
1981-1999 – samostatný odborný, potom výskumný pracovník Divadelného ústavu (od 1984 transformovaného na Ústav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od 1991 na Národné divadelné centrum), opakovane vedúci oddelenia výskumu súčasného divadla, 1990-1991 námestník riaditeľa pre umeleckú kritiku, 1995-1998 generálny riaditeľ
1983-1984 – samostatný odborný referent ZSDU
1996 – odborný pracovník KDF SAV
od 1997 doteraz – pedagóg Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
1999 – vydavateľstvo Salus, redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Slovenská Republika
1999-2004 – vydavateľstvo Republika, a.s., redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Nový deň
od 2004 doteraz – Kabinet divadla a filmu SAV, hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo

Vedecké zameranie:

divadelná kritika, teória a dejiny slovenskej drámy a divadla, české a poľské divadlo 20. storočia, teória drámy

Pedagogická činnosť:

Prednáša ako hosťujúci docent na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici predmety Slovenské divadlo v kontexte národnej kultúry (pre 1. ročník), Teória drámy (pre 1. a 2. ročník), Slovenskí a svetoví divadelní režiséri 20. storočia (pre 1. a 3. ročník).

Komunikačné cudzie jazyky:

poľština, ruština, čeština, čiastočne francúzština

Knižné publikácie

Kompletné textové verzie (fulltexty) vybraných prác

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

1979-1990 – člen Komisie pre mladé divadlo ZSDU
80. roky viacnásobne – člen výberovej komisie ZSDU na festival Divadelná mladosť
80. roky viacnásobne – člen odbornej poroty na festivale Májová divadelná Nitra
1988 – člen výberovej komisie ZSDU na festival Divadlo dnešku
1988-1992 – člen Výboru českého a slovenského centra AICT
1989-1992, 1994-1998 – predseda Výboru Združenia slovenských divadelných kritikov a teoretikov
1991-1999 – člen Výboru Koordinačnej rady pre vydávanie divadelných hier a teatrologickej literatúry Tália-press
1993-1998 – člen grantovej komisie Štátneho fondu kultúry MK SR
od 1993 doteraz – člen výboru Združenia literátov Svojpomoc
1995-1999 – člen Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia Literárneho fondu
od 1998 doteraz – člen Vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení AU Banská Bystrica
od 1999 doteraz – člen Slovenskej teatrologickej spoločnosti
od 2006 doteraz – člen výboru a podpredseda Únie slovenských novinárov

Ocenenia:

1978 – ocenenie Literárneho fondu v oblasti divadelnej tvorby za dramaturgiu inscenácie A. Štejn: Téma: Alexander Blok
1997 – Pamätná medaila Národného literárneho centra
1998 – Pamätná plaketa Národného hudobného centra
2002 – Pamätný list pri príležitosti 5. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici

Fotogaléria

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 05. 05. 2021 - ©Mike