main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 24.02.2018
Meniny ma: Matej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-ur1280800
content-ulcontent-ur
Foto Podmakova

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.

samostatná vedecká pracovníčka

narodená 1953 v Bratislave
e-mail: dagmar.podmakova@savba.sk
tel.: (+421 2) 5477 7193
fax: (+421 2) 5477 3567
mobil: (+421) 905 636 009

Vzdelanie:

1976 – odbor divadelná veda – Vysoká škola múzických umení, Bratislava
1998 – CSc. (kandidát vied o umení) – Slovenská akadémia vied, Bratislava

Zamestnania:

1975-1990 – Zväz slovenských dramatických umelcov, Bratislava
od 1992 doteraz – Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava
1993-2004 – časopis Slovenské divadlo - výkonná redaktorka (1993 – 2004), hlavná redaktorka (1996 – 2004)

Vedecké zameranie:

dejiny novšieho slovenského divadla a drámy, divadelná kritika, inštitúcie slovenského profesionálneho divadla, kultúrna politika, rozhlasové dramatické umenie, ruské divadlo

Výskumný a publikačný projekt : 100 rokov Slovenského národného divadla

Komunikačné cudzie jazyky:

ruština, nemčina, čeština, čiastočne angličtina

Knižné publikácie

Pôsobenie v poradných a odborných orgánoch:

Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry (predsedníčka)
od 2000 – členka Výboru Literárneho fondu pre žurnalistiku a novinársku fotografiu
od 2004 – členka Komisie VEGA pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
od 2005 – členka Rady pre ľudský potenciál a propagáciu vedy APVV
od 2000 – členka Výboru Literárneho fondu pre žurnalistiku a novinársku fotografiu
od 2005 – predsedníčka III. komory Snemu SAV
od 2005 – členka Akreditačnej komisie SAV
od 2005 – členka Komisie SAV pre ekonomické otázky
od 2005 – členka Komisie SAV pre propagáciu a tlač
od 2005 – členka Komisie SAV pre správu duševného vlastníctva
od 2005 – členka Komisie pre výber a inštalovanie umeleckých diel v SAV
od 2005 – členka Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste 9
od 2006 – členka Redakčnej rady internetového časopisu Teatro

Linky:

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1202

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 20. 02. 2018 - ©Mike