main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 22.06.2024
Meniny ma: Paulína
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Medzinárodná spolupráca

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV je inštitucionálnym členom Medzinárodnej federácie divadelného výskumu - FIRT/IFTR.
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV zorganizoval tieto medzinárodné konferencie:
Semiotika-divadlo-kritika. Bratislava, 14.-15. november 1991
Divadlo na križovatke kultúr. Bratislava, 21.-22. september 1994
Narodné dramatické literatúry a narodné divadelné kultúry. Prešov, 13.-14. máj 1995
Divadlo bez hraníc. Bratislava-Brno-Viedeň, 17.-21. september 1997

Na týchto konferenciách okrem slovenských účastníkov vystúpili aj: Tadeusz Kowzan (Francúzsko), Ivo Osolsobě (Česko), Jeff Bernard (Rakúsko), Zdeněk Hořínek (Česko), Jelena Karas (Rusko), Ileana Berlogea (Rumunsko), František Deák (USA), Eckhard Breitinger (Nemecko), Rose Mbowa (Uganda), Irena Boltuć (Poľsko), Irene Sadowska-Guillon (Francúzsko), Roberto Aguirre (Argentína), Beliz Gucbilmez (Turecko), Joseph-Angel Gomez (Španielsko), Stephane Hirschi (Francúzsko), Amos Fergombe (Francúzsko), Elizaria Ruskova (Bulharsko), Larisa Turea (Moldova), Racine Dia (Mali), Levan Chetaguri (Gruzínsko), Marina Davidova (Rusko), Vladimir Hulec (Česko)

1. Medzinárodná konferencia Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia. Bratislava 25. 6. 2003. Usporiadatelia: Kabinet divadla a filmu SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Bulharská akadémia vied.

2. Medzinárodná konferencia Les Canons de la culture et models de ľexpérience historique en Europe centrale. Varšava, Poľsko 22.-23. 4. 2005. Usporiadatelia: Kabinet divadla a filmu SAV, Université Nancy 2, Varšavská univerzita, International Visegrad Found.

3. Medzinárodná konferencia Le forme della „traduzione“ / Formy „prekladu“. Rím, Taliansko, 4. 10. 2005. Usporiadateľ: Kabinet divadla a filmu SAV, Universita degli Studi „La Sapienza“, Slovenský inštitút v Ríme.

4. Medzinárodná konferencia Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy. Bratislava, 18. 10. 2006. Usporiadatelia: Kabinet divadla a filmu SAV. Ústav svetovej literatúry SAV, Bulharská akadémia vied.
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike