main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 14.04.2024
Meniny ma: Justína
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

APVV č. 0797-12 - Riešiteľský kolektív

Zodpovedný riešiteľ:
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

Riešiteľský kolektív ÚDFV SAV:
doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.
prof. PhDr. Martin Šmatlák
Mgr. Róbert Karul, PhD. (do 31. 12. 2015)
Mgr. Martin Palúch, PhD.
Mgr. Eva Križková
PhDr. Marek Urban
Mgr. Michal Lipták, PhD. (od 1. 1. 2016)

Riešiteľský kolektív FTF VŠMU:
prof. Václav Macek, CSc.
doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.
doc. Mgr. Mária Ridzoňová Ferenčuhová, PhD.
Mgr. Art. Žofia Bosáková, ArtD. (do júna 2016)
Mgr. Art. Eva Šošková (rod. Perďochová), ArtD.
Mgr. Eva Filová, ArtD. (2014-2017)
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike