main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.05.2024
Meniny ma: Viola
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Vedecké projekty KDF SAV riešené od roku 1990

A. VEGA

B. KEGA

C. Medzinárodné projekty


A. VEGA, Vedecká grantová agentúra SAV a MŠ SR


1.
Názov projektu: Základy teórie hereckého umenia
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Tatiana Krippelová, Viera Veselá
Číslo projektu: 259/1991, 2/999259/92
Doba riešenia: 01/1991 – 12/1992

2.
Názov projektu: Slovenský hraný film 1970 - 1990
Vedúci projektu: Václav Macek
Spoluriešitelia: Martin Ciel, Naďa Földváriová, Rudolf Rurik, Jozef Macko, Andrej Obuch, Jela Paštéková, Dagmar Poláčková, Juraj Lexman, Viliam Jablonický, Zuzana Bakošová-Hlavenková
Číslo projektu: 260/1991, 2/999260/92
Doba riešenia: 01/1991 – 10/1992

3.
Názov projektu: Dejiny slovenského činoherného divadla
Vedúci projektu: Ladislav Čavojský
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 261/1991, 2/999261/92
Doba riešenia: 06/1991 – 12/1993

4.
Názov projektu: Teória dramatických textov
Vedúci projektu: Július Pašteka
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 262/1991, 2/999262/92
Doba riešenia: 09/1991 – 12/1993

5.
Názov projektu: Hudba a dramatické umenie
Vedúci projektu: Naďa Földváriová
Spoluriešitelia: Milan Adamčiak, Miroslav Bázlik, Roman Berger, Vladimír Godár, Juraj Lexman, Ilja Zelienka
Číslo projektu: 263/1991, 2/999263/92
Doba riešenia: 09/1991 do 12/1993

6.
Názov projektu: Pantomimické umenie Milana Sládka
Vedúci projektu: Oľga Panovová
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/113/92
Doba riešenia: 01/1992 – 12/1993

7.
Názov projektu: Slovenské národné divadlo v súvislostiach európskej tvorby
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/114/92
Doba riešenia: 01/1992 – 12/1993

8.
Názov projektu: Slovenské profesionálne činoherné divadlo (1920 – 1996)
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Július Pašteka, Ladislav Čavojský, Ladislav Lajcha, Oľga Panovová, Soňa Šimková, Zuzana Bakošová-Hlavenková, Ján Jaborník, Vladimír Štefko, Anna Grusková, Jaroslav Blaho, Andrej Maťašík, Dagmar Podmaková, Vladimír Predmerský, Miloslav Blahynka, Daniele Monmarte
Číslo projektu: 2/1173/94
Doba riešenia: 01/1994 – 12/1996

9.
Názov projektu: Slovenská divadelná a rozhlasová dráma po roku 1989
Vedúci projektu: Pavol Palkovič
Spoluriešitelia: Dagmar Podmaková, Vladimír Draxler
Číslo projektu: 2/4104/97
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999

10.
Názov projektu: Tradícia a diskontinuita vo vývine slovenského divadla
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Ladislav Čavojský, Oľga Panovová, Dagmar Podmaková, Miloslav Blahynka, Mária Jenčíková
Číslo projektu: 2/4142/97
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999

11.
Názov projektu: Vzťahy a paralely (Komparatistické teatrologické štúdie)
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Spoluriešitelia: Miloslav Blahynka, Anna Hlaváčová, Dagmar Inštitorisová
Číslo projektu: 2/4143/97
Doba riešenia: 01/1997 – 12/1999

12.
Názov projektu: Dejiny slovenského divadla do dvadsiatych rokov 20. storočia
Vedúci projektu: Ladislav Čavojský
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/7104/20
Doba riešenia: 01/2000 – 12/2002

13.
Názov projektu: Anglosaská (anglická, americká, írska) dráma a slovenské divadlo (Komparatívne teatrologické štúdie)
Vedúci projektu: Ladislav Lajcha
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/7105/20
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002

14.
Názov projektu: Kalendárium dejín slovenského divadla v 20. storočí
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Mária Jenčíková
Číslo projektu: 2/7106/20
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002

15.
Názov projektu: Herecké techniky 20. storočia
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/7127/20
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002

16.
Názov projektu: Opery Leoša Janáčka na slovenských javiskách
Vedúci projektu: Miloslav Blahynka
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/7128/20
Doba riešenia: 1/2000 – 12/2002

17.
Názov projektu: Transformačné a inovačné procesy jazyka divadla a filmu v čase spoločenských premien
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Ladislav Lajcha, Oľga Panovová, Jana Dudková, Martin Palúch
Číslo projektu: 2/3029/23
Doba riešenia: 01/2003 – 12/2005

18.
Názov projektu: K estetike moderných dramatických umení
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Ladislav Čavojský, Miloslav Blahynka, Stanislava Matejovičová, Andrej Maťašík, Elena Knopová
Číslo projektu: 2/3134/23
Doba riešenia: 01/2003 – 12/2005

19.
Názov projektu: Premeny poetiky slovenského divadla na prelome 20. a 21. storočia
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Oľga Panovová, Ladislav Čavojský, Andrej Maťašík
Číslo projektu: 2/6013/26
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008

20.
Názov projektu: Vzťah mimesis a fikcie v dramatickom umení
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Miloslav Blahynka, Elena Knopová
Číslo projektu: 2/6065/26
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008

21.
Názov projektu: Formy „prekladu“ medzi západnou a stredovýchodnou Európou: teórie, pohyb autorov a textov, história kultúry a publikovanie
Vedúci projektu: Dagmar Sabolová
Spoluriešitelia: –
Číslo projektu: 2/6075/26

Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008

22.
Názov projektu: Kolektívne a pomyselné identity v slovenskom filme po roku 1989
Vedúci projektu: Jana Dudková
Spoluriešitelia: Martin Palúch
Číslo projektu: 2/6111/26
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008

23.
Názov projektu: Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku /a/ Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt (Everyday Narrations in the Context of Historical Changes in the Czech Republic (and) Slovakia after 1948, 1968, 1989, 1993 from the Perspective of Dynamical Developmentof Values) slovenskom filme po roku 1989
Vedúca projektu: Zuzana Profantová (Ústav etnológie SAV)
Spoluriešiteľ za KDF SAV: Dagmar Podmaková
Číslo projektu: 2/6059/09
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2009

24.
Názov projektu: Teória modernej drámy (Moder Drama Theory)
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Miloslav Blahynka, Elena Knopová
Číslo projektu: 2/0218/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011

25.
Názov projektu: Dvadsať rokov Divadla PIKI (20 Years of Theatre PIKI)
Vedúca projektu: Oľga Panovová
Číslo projektu: 2/0197/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2012
Poznámka: Riešenie projektu ukončené k 31. 12. 2009 z dôvodu odchodu riešiteľky z pracoviska.

26.
Názov projektu: Fenomén generačnosti v slovenskom divadle 2. polovice 20. storočia (The Generation Phenomenon in the Slovak Theatre of the Latter Half of the 20th Century)
Vedúca projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Andrej Maťašík, Katarína Ducárová, Tomáš Roháč
Číslo projektu: 2/0164/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2012

27.
Názov projektu: Migrácia inonárodných kultúr (talianskej a nemeckej) do stredoeurópskeho kultúrneho spoločenstva: Dario Fo, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco) – (Migration of the International Cultures in to Middle European Cultural Community: Dario Fo, Antonio Tabucchi, Alessandro Baricco)
Vedúca projektu: Dagmar Sabolová
Číslo projektu: 2/0120/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011

28.
Názov projektu: Subjektívne dejiny v českom a slovenskom dokumentárnom filme (Subjective History in Contemporary Czech and Slovak No-Fiction Film)
Vedúci projektu: Martin Palúch
Spoluriešitelia: Jana Dudková
Číslo projektu: 2/0190/09
Doba riešenia: 01/2009– 12/2011

29.
Názov projektu: DIVADLO NÓ - japonský stredovek alebo avantgarda? (The Noh theatre – medieval, or vanguard?)
Vedúci projektu: Anna Hlaváčová
Číslo projektu: 2/0171/11
Doba riešenia: 01/2011– 12/2012

B. KEGA, Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠ SR


1.
Názov projektu: Výkladový slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie
Vedúci projektu: PhDr. Ján Vopálenský, CSc.
Spoluriešitelia za KDF SAV: doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., PhDr. Elena Knopová
Číslo projektu: 3/2188/04
Doba riešenia: 01/2004 – 12/2006

C. Medzinárodné projekty


1.
Názov projektu: Divadlo bez hraníc / Theatre Boundless / Théâtre sans frontieres
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: European Institute of Theatre Research (Joseph-Angel Gomez, Barcelona), International Association of Theatre Critics (Irene Sadowska-Guillon, Paríž), Národné divadelné centrum (Andrej Maťašík, Bratislava); za KDF SAV: Miloslav Blahynka, Ladislav Čavojský, Mária Jenčíková, Ladislav Lajcha, Oľga Panovová, Dagmar Podmaková
Doba riešenia: 01/1996 – 12/1997

2.
Názov projektu: Ženy v divadle / Frauen im Theater
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Dramaturgischen Gesellschaft (Karin Uecker, Berlín)
Doba riešenia: 01/1998 – 12/1998

3.
Názov projektu: Hrdina v stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Bulharská akadémia vied (Christina Balabanova, Sofia), Ústav svetovej literatúry SAV (Ján Koška, Bratislava); za KDF SAV: Miloslav Blahynka, Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/2001 – 12/2003

4.
Názov projektu: Kanonické diela kultúr a modely dejinnej skúsenosti v strednej Európe od 16. po 20. storočie / Les canons de la culture et models de l’expérience historique en Europe Centrale du XVIe au XXe siecle
Vedúci projektu: Miloš Mistrík
Spoluriešitelia: Université Nancy 2 (Michel Maslowski, Paríž), Uniwersytet Warszawski (Pawel Rodak, Varšava)
Doba riešenia: 01/2004 – 12/2005

5.
Názov projektu: Zborník Slovenská literatúra a umenie 20. storočia / Sbornik Literatura i iskusstvo Slovakii XX veka
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Gosudarstvennyj institut iskusstvoznanija MK RF (Georgij Kovalenko, Moskva); za KDF SAV: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/2004 – 12/2006

6.
Názov projektu: Formy „prekladu“ medzi západnou a stredo/východnou Európou: teória, pohyb autorov a textov, história kultúry a publikovanie / The Forms of „translations“ between West and Central/Eastern Europe: theory, moving of authors and texts, history of the culture and publishing
Vedúci projektu: Dagmar Sabolová
Spoluriešitelia: Universita La Sapienza (Armando Gnisci, Rím); za KDF SAV: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/2004 – 12/2006

7.
Názov projektu: Hrdina – centrá a stopy kultúrnej pamäti
Vedúci projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Bulharská akadémia vied (Christina Balabanova, Sofia), Ústav svetovej literatúry SAV (Ján Koška, Bratislava); za KDF SAV: Miloslav Blahynka, Andrej Maťašík
Doba riešenia: 01/2005 – 12/2007

8.
Názov projektu: Slovenská literatúra a umenie 20. storočia (Slovak literature and art of the 20th century
Vedúca projektu: Dagmar Podmaková
Spoluriešitelia: Gosudarstvennyj institut iskusstvoznanija MK RF (Georgij Kovalenko, Moskva); za KDF SAV: Miloš Mistrík
Doba riešenia: 01/2007 – 12/2011

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike