main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 23.06.2024
Meniny ma: Sidónia
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
Kontaktné údaje:
Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
IČO: 00586986
Telefón: 02/ 54 777 193
Fax: 02/ 54 773 567
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000006674/8180
Štatutárny zástupca: PhDr. Elena Knopová, PhD.

Kontaktné osoby:
PhDr. Andrej Maťašík, PhD. – hlavný riešiteľ
Telefón: 02/ 54 777 193
Email: andrej.matasik@savba.sk
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike