main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 14.04.2024
Meniny ma: Justína
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur
empty
content-ulcontent-ur

ROZHOVORY V MÉDIÁCH (tlač, rozhlas, televízia)


empty
content-ulcontent-ur

Pozvánky

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Si Vás dovoľuje pozvať na prednášku doc. PhDr. Nadeždy LINDOVSKEJ, PhD. „Feminizácia slovenskej divadelnej réžie“

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na prednášku PhDr. Andreja Maťašíka, PhD. „Počiatky slovenského profesionálneho divadla II“ a PhDr. Eleny Knopovej, PhD. „Dramaturgicko-inscenačný profil slovenského činoherného divadla po roku 2000“

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na prednášku prof. PhDr. Miloša Mistríka, DrSc.. „Slovenské divadlo a kontexty európskeho divadla“

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na prednášku doc. Mgr. Miroslava Ballaya, PhD. pod názvom "Divadlo marginalizovaných skupín na Slovensku (podoby, funkcie, postavenie)"

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na prednášku PhDr. Eleny Knopove, PhD. pod názvom „Dramaturgia súčasného slovenského profesionálneho divadla po roku 2000“

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na prednášku PhDr. Dagmar Podmakovej, CSc. pod názvom „Slovenské divadlo v období normalizácie“

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na stretnutie 19. novembra 2013 od 9.15 hodiny s členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0619-10 Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla.

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV si Vás dovoľuje pozvať na diskusiu s členmi riešiteľského kolektívu projektu podporeného Agentúrou na podporu vedy a výskumu č. APVV-0619-10 Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla, ktorá sa uskutoční pod názvom „Divadlo má tendenciu rozpínať sa a zapĺňať nové priestory“ 14. novembra 2013 od 14.00 hodiny.

Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú konferenciu Premeny divadla (k umeleckému vývoju a zmene spoločenských kontextov divadelnej tvorby), ktorá sa uskutoční 13. a 14. júna 2013.

Institute of Theatre and Film Research Slovak Academy of Sciences is inviting you to the international conference Theatre Transformations (on the artistic development and change of the social context of theatre)
Program konferencieÚstav divadelnej a filmovej vedy SAV pozýva na stretnutie pri okrúhlom stole v rámci riešenia výskumného projektu:
Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla (financovaného APVV č. 0619-10)
11. októbra 2012 od 10:00 hod. v Štúdiu 12 Divadelného ústavu na Jakubovom námestí v BratislaveÚstav divadelnej a filmovej vedy SAV pozýva na prezentáciu výskumného projektu:
Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla (financovaného APVV č. 0619-10)
7. novembra 2012 od 13.00 hod. v priestoroch Malého konferenčného centra SAV v Bratislave na Štefánikovej ulici
8. novembra 2012 od 9.15 hod. v učebni č. 116 Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike