main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 18.07.2024
Meniny ma: Kamila
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV - Výstupy - 2011

V rámci riešenia projektu APVV boli v roku 2011 publikované štúdie:
BLAHYNKA, Miloslav. Operná tvorba Jána Cikkera a jej spoločenské pozadie. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 2, s. 77-83. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

PODMAKOVÁ, Dagmar. Slovenské divadlo v prostredí spoločnosti - od 80. rokov 20. storočia po dnešok. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 208-217. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

BALLAY, Miroslav. Modality autorských recepčných vplyvov. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 235-244. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

HLAVÁČOVÁ, Anna. Vplyv zahraničných impulzov na zmenu divadelnej paradigmy. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 245-255. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

LINDOVSKÁ, Nadežda. Feministická výzva slovenskej dráme : Jana Juráňová: Misky strieborné, nádoby výborné. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 3, s. 272-287. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

FEHÉROVÁ, Dária. Prirodzené a umelé autorské návraty k slovenskej histórii. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 4, s. 310-324. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB

MAŤAŠÍK, Andrej. Hľadanie nového dramatika (sedemdesiate roky 20. storočia v slovenskom divadelnom kontexte). In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2011, roč. 59, č. 4, s. 349-365. ISSN 0037-699X.Typ BEZPLATNĚ 0037-699X.Typ : ADFB


Podľa plánu výstupov sa uvažovalo s vydaním dvoch štúdií v nerecenzovaných periodikách zborníkoch a piatich v recenzovaných vedeckých periodikách. Skutočnosťou je sedem štúdií publikovaných v recenzovanom vedeckom časopise SAV.

Člen riešiteľského kolektívu publikoval v zahraničí monografiu:
MISTRÍK, Miloš. Milka Zimková aktorka slowacka. Przelożyl Tomasz Grabiński. Wroclaw : Europejskie Centrum Teatrów Jednego Aktora, 2011. 140 s. Czarna Ksiazeczka z Hamletem. ISBN 978-83-62290-28-4.Typ: AAA

Rekapitulácia:
Publikácie a citácie 2011
Spolu za rok 2011 evidujeme 8 jednotiek publikačných výstupov.
Z toho:
Pôvodné vedecké štúdie v recenzovaných domácich časopisoch – 7
Vedecké monografie (zahraničné) – 1

Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy 2011
Projekt sa začal riešiť od 1. 5. 2011.

Pridaná hodnota riešeného projektu výskumu a vývoja 2011
Novovytvorené pracovné miesta – 3
Vedecké monografie (rozsah publikácie min. 2 autorské hárky), odborné knižné publikácie - 1Meno:
Kontaktny e-mail:
Odkaz:
Opiste kod z obrazku:

Napisal: Jeslyn : 10.05.16 - 23:58:31
An inleiltgent point of view, well expressed! Thanks!
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 13. 05. 2024 - ©Mike