main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 30.09.2023
Meniny ma: Jarolím
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Projekt APVV - Výstupy - 2013

V rámci riešenia projektu APVV boli v roku 2013 publikované štúdie:
BALLAY, Miroslav: Režijná poetika Ondreja Spišáka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 2, s. 135-151. ISSN 0037-699X Typ : ADFB

BALLAY, Miroslav. Špecifické črty réžie Ondreja Spišáka. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 281-288. ISSN 0037-699X Typ : ADFB

BALLAY, Miroslav. Diverzifikácia nezávislého divadla na Slovensku. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 166-181. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : AED

FOJTÍKOVÁ-FEHÉROVÁ, Dária. Monitoring divadiel ako forma podnecovania kritickej reflexie. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č, 3, s. 319-323. ISSN 0037-699X. Typ : BDF

FOJTÍKOVÁ FEHÉROVÁ, Dária. Formovanie poetiky Divadla Jána Palárika v Trnave v uplynulom desaťročí. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 307-311. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : BED

HLAVÁČOVÁ, Anna. Sacrum v pragmatickom svete – divadlo v chrámovom a predchrámovom priestore a tichu. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č, 3, s. 231-249. ISSN 0037-699X. Typ : ADF

HLAVÁČOVÁ, Anna. The Sacral in a Pragmatic World. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 49 – 71. ISSN 0037-699X.

HLAVÁČOVÁ, Anna. Rozmyšlenija o Godunove : vozmožnosti inscenirovki istoričeskoj dramy. In Voprosy teatra / Proscaenium. – Moskva : Institut iskusstvoznanija, 2013, r. 14, č. 3-4, s. 297-312. ISSN 0507-3952. Typ : ADEB

HLAVÁČOVÁ, Anna. Starbearers: the Portrayal od Foreigners in Folk Theatre and Metamorphoses of the Three Kings Theme. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 4 – 15. ISSN 0037-699X.

KNOPOVÁ, Elena. Podoba a funkcie súčasnej slovenskej divadelnej dramaturgie po roku 2000 – premosťovanie rokov deväťdesiatych. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 206-218. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

KNOPOVÁ, Elena. Postdramatic Theatre with Minimalistic Direction as done by Sláva Daubnerová and Eduard Kudláč. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 114 – 122. ISSN 0037-699X.

KNOPOVÁ, Elena. Spomínanie na zabúdanie alebo divadelná téma „o Slovensku a Slovákoch“. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 3445-455. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : AED

KNOPOVÁ, Elena. Theatre from the Passage – (Artistic) Values and (Social) Profit. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 16 – 34. ISSN 0037-699X.

LINDOVSKÁ, Nadežda. Divadlo ľudskej rozmanitosti : koncept divadla sociálne marginalizovaných skupín, vznik a tvorba bratislavského Divadla bez domova. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 1, s. 66-82. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

LINDOVSKÁ, Nadežda. Príspevok slovenských divadelníkov, divadelných kritikov a teatrológov k rozvoju občianskej spoločnosti. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 436-444. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : AED

LINDOVSKÁ, Nadežda. Reflexia divadla marginalizovaných skupín obyvateľstva v slovenskej divadelnej kritike s teatrológii na príklade Divadla bez domova. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 309-318. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

MAŤAŠÍK, Andrej. Inštitucionálne peripetie slovenského profesionálneho divadla po roku 1989. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 2, s. 152-166. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

MAŤAŠÍK, Andrej. Ako v inštitúciách včerajška hovoriť dnes o víziách zajtrajška? In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 334-343. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

MAŤAŠÍK, Andrej. The Artistic and Non-artistic Reasons for the Manifestation of Generationality in Slovak Theatre in the Second Half of the 20th Century. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 87 - 108. ISSN 0037-699X

MAŤAŠÍK, Andrej. The Temporal and Atemporal Aspects of Drama and Theatre. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, s. 109 – 113. ISSN 0037-699X.

MISTRÍK, Miloš. Spoločensko-historický rozmer Štepkovho nárečia v RND a niektoré jeho dramatické kroniky. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 270-280. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

MISTRÍK, Miloš. Decentralizácia, divadlo mimo kamennej budovy a na zájazde. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 459-464. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : AED

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Dramaturgicko-inscenačný profil súčasného slovenského operného divadla. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, r. 61, č. 3, s. 219-225. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The Reflection of Negative Social Phenomena in Contemporary Opera Practice. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2013, vol. 23, no. 1, p. 66-74. (2013 – Scopus, SpringerLink, The Philosopher´s Index). ISSN 137-401X. Typ : ADFB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Juraj Beneš - človek divadla. In Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Editorka Mária Glocková. - Banská Bystrica : Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení, Akadémia umení, 2013, s. 100 – 117. ISBN 978-80-89555-28-4. Typ : AED

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Lyrická tragédka Eliška Pappová : umelecký profil sopranistky a vokálnej pedagogičky. In Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach XII. (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu II. : zborník referátov z V. muzikologickej konferencie. – Košice: Hudobná spoločnosťHemerkovcov : Štátna filharmónia, 2013, s. 39-55. ISBN: 978-80-89660-03-2. Typ : AEF

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. The Chamber Opera: An Attempt at an Alternative Opera Theatre Scene. In The Slovak Teatre : Review of dramatic arts, 2013, vol. 61, Special Issue, p. 35 – 48. ISSN 0037-699X.

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Komiks pánov Wellbera a Stölzla. Trubadúr. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2013, roč. 23, č. 5, s. 87-90. ISSN 0862-7258. Typ : BDFB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Autonarácie by Benjamin, Crimp, Mitchell & Nagano : Written on Skin. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadla světa, 2013, roč. 23, č. 5, s. 76-80. ISSN 0862-7258. Typ : BDEB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Drsné vízie aj láskavé pohladenia. In Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 25-26. ISSN 1335-4140. Typ : EDI

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Zneužívaná Rusalka a staviteľ Lohengrin. In Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1-2, s. 42. ISSN 1335-4140. Typ : EDI

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Operné „trojdnie“ v dánskej metropole. In Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 27. ISSN 1335-4140. Typ : EDI

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Italské opery vo Viedni a Grazu. In Svět a divadlo : časopis o světě divadla a divadle světa, 2013, roč. 23, č. 2, s. 50-60. ISSN 0862-7258. Typ : BDEB

MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Analýza rodiny ako inšpiračný zdroj súčasných operno-inscenačných koncepcií. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. Zostavil Andrej Maťašík.- Banská Bystrica : Fakulta dramatických umení Akadémie umení, 2013, s. 274-285. ISBN 978-80-89555-27-7. Typ : AED

PODMAKOVÁ, Dagmar. Theatrical Documentary of Performance Art. In Human Affairs : Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly, 2013, vol. 23, no. 1, p. 81-90. (2013 - Scopus, SpringerLink, The Philosopher's Index). ISSN 1337-401X. Typ : ADFB

PODMAKOVÁ, Dagmar. Úvod do premien slovenskej scénografie. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2013, roč. 61, č. 2, s. 108-122. ISSN 0037-699X. Typ : ADFB

PODMAKOVÁ, Dagmar. The Contradictions of Cultural (Theatrical) Memory. In Kultura/Culture : International Journal for Cultural Researches, 2013, roč. 3, č. 4, s. 41-50. ISSN 1857-7717. Typ : ADEB

PODMAKOVÁ, Dagmar. Gustáv Husák v umeleckom spracovaní divadla a filmu na Slovensku. In MICHÁLEK, Slavomír et al. Gustav Husák : moc politiky - politik moci. 1. vydanie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2013, s. 845-862. ISBN 978-80-224-1312-1. Typ : ABD

Rekapitulácia:
Publikácie a citácie 2013
Desať odborných článkov má charakter popularizačno-vzdelávací a 7 štúdií vychádza síce po prvý raz v anglickom jazyku, ale ide o štúdie predtým zverejnené v slovenskom jazyku. Spolu preto evidujeme 38 jednotiek publikačných výstupov.

pôvodné vedecké štúdie v recenzovaných zahraničných časopisoch 2
pôvodné vedecké štúdie v recenzovaných domácich časopisoch 19
odborné články publikované v zahraničných časopisoch 3
odborné články publikované v domácich časopisoch 7
reprinty vedeckých štúdií v preklade do angličtiny 7

Výstupy do vzdelávania a popularizácie vedy 2013
Počet účastníkov formálneho alebo neformálneho vzdelávania – 250
Popularizačné aktivity – 10

V rámci popularizácie projektu predniesli prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., PhDr. Anna Hlaváčová, CSc., PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD., doc. PhDr. Miloslav Ballay, PhD. , PhDr. Andrej Maťašík, PhD. A Mgr. Dária Fehérová-Fojtíková, PhD. Úvodné referáty na seminároch pracovníkov a doktorandov Ústavu divadelnej a filmovej vedy. Na 9 seminároch sa zúčastnilo spolu 135 účastníkov.
PhDr. Elena Knopová, PhD. a PhDr. Andrej Maťašík, PhD. viedli 14. 11. 2013 besedu o projekte APVV a svojich čiastkových výstupoch s poslucháčmi Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici. Na besede sa zúčastnilo 45 poslucháčov a pedagógov FDU AU. PhDr. Elena Knopová, PhD. PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. a doc. PhDr. Miroslav Ballay, PhD. uskutočnili 29. 11. 2013 a 10. 12. 2013 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre dve prednášky spojené s besedou k témam spracúvaným v rámci projektu APVV. Zúčastnilo sa ich spolu 70 študentov a pedagógov FF UKF.

Ostatné výsledky 2013
Usporiadanie / zorganizovanie konferencie – 1

Najvýznamnejším výstupom riešenia projektu Umelecké a spoločenské funkcie súčasného slovenského divadla bolo usporiadanie dvojdňovej konferencie s medzinárodnou účasťou Premeny divadla (k umeleckému vývoju a zmene spoločenských kontextov divadelnej tvorby), ktorá sa uskutočnila 13. a 14. Júna 2013 v Malom kongresovom centre SAV, Štefánikova 3, Bratislava. Počas konferencie odznelo 23 referátov (v tom 9 referátov členov riešiteľského kolektívu). Výberom pozvaných hostí vedecká tajomníčka konferencie Mgr. Michaela Mojžišová, PhD. v spolupráci s ostatnými riešiteľmi dosiahla oba vopred stanovené ciele:
a) vytvoriť priestor na porovnanie vývojových tendencií v divadelných kultúrach s podobnou historickou skúsenosťou (preto výber odborníkov z Českej republiky, Poľska, Ruska, kde sa podobne ako v podmienkach Slovenskej republiky musela divadelná tvorba vyrovnávať s prechodom spoločnosti na princíp trhovej ekonomiky so všetkými sociálnymi dôsledkami)
b) získať cez príspevky pozvaných hostí nové pohľady na skúmané fenomény a teda verifikovať objektivitu výsledkov výskumu konfrontáciou s názormi iných popredných domácich a zahraničných teatrológov. Konferencia vyvolala záujem medzi slovenskými odborníkmi i poslucháčmi umeleckých a umenovedných odborov a zborník referátov, ktorý vyšiel ako tematické číslo revue Slovenské divadlo bol krátko po vydaní rozobraný. Zahraniční účastníci konferencie po zoznámení sa s výsledkami výskumu v rámci projektu APVV a po individuálnych rozhovoroch, v ktorých spoznali aj ďalšie výskumné aktivity pracovníkov Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, formulovali svoje nadšenie nad atraktívnosťou skúmanej problematiky a priamo podnietili vedenie ÚDFV SAV, aby hľadalo možnosť vydať najpozoruhodnejšie výstupy v preklade do anglického jazyka. Podarilo sa to uskutočniť v spolupráci s Katedrou anglistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave a v závere roka 2013 vyšlo mimoriadne číslo revue Slovenské divadlo, v ktorom je publikovaných osem štúdií vedeckých pracovníkov ÚDFV SAV (v rozsahu 122 strán). Sprístupnením textov v anglickom jazyku sa vytvoril predpoklad na oboznámenie sa zahraničných bádateľov s výsledkami výskumu a následne je možné predpokladať aj zhodnotenie našich čiastkových výsledkov v medzinárodnom kontexte.Meno:
Kontaktny e-mail:
Odkaz:
Opiste kod z obrazku:
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike