main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 14.04.2024
Meniny ma: Justína
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Študijný plán doktorandského štúdia od akademického roka 2022/2023 na UKF Nitra, špecifikácia pre ÚDFV CVU SAV


Akademický rok:

2022/2023

Študijný program:

DSEST22 - estetika - (Jednoodborové štúdium, doktorandské III. st., denná forma)

Minimálny počet kreditov

Študijná časť: 30

Minimálny počet kreditov

Vedecká časť: 64

Minimálny počet kreditov

Ďalšie aktivity: 13

Minimálny počet kreditov

Štátne skúšky: 38

Študijný odbor:

filozofia

Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre;

Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i. – externá vzdelávacia inštitúcia

 

Študijná časť

Povinné predmety

Min. 30 Kreditov

 

Blok - Estetika DS - PP

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

KFI/FPHS/15 

Filozofické problémy humanitných a spoločenských vied

 

5

2P 

 

 

prof. PhDr. Silvia Tomašková, CSc.  

KVAE/EVP/15 

Etika vedeckej práce

 

5

2P 

 

 

prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., doc. PhDr. Peter Korený, PhD.  

ULUK/DSMNŠRPPE/22 

Metodológia Nitrianskej školy - recepčná poetika a pragmatická estetika

 

5

2P 

 

prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.  

ULUK/DSMNŠI/22 

Metodológia Nitrianskej školy - intertextualita

 

5

2P 

 

doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD.  

ULUK/DSMNŠPK/22 

Metodológia Nitrianskej školy - populárna kultúra

 

5

2P 

 

doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD.  

ULUK/DSMNŠA/22 

Metodológia Nitrianskej školy - arcitextuálna tematológia

 

5

2P 

 

doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD.  

 

Povinne voliteľné predmety

Min. 15 Kreditov

 

Blok - Estetika DS SAV - PVP

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/MDV/22 

Metodológia divadelnej vedy

 

5

2P 

1, 2 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

ULUK/SAV/MASK/22 

Multikultúrne aspekty svetovej kinematografie

 

5

2P 

1, 2 

 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/SAV/PTD/22 

Prehľad teórií divadla a drámy

 

5

2S 

 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.,  

ULUK/SAV/PETF/22 

Prehľad estetických teórií filmu

 

5

2P 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/SAV/EDF/22 

Estetika dokumentárneho filmu

 

5

2S 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.,  

ULUK/SAV/THT/22 

Teória hereckej tvorby

 

5

2S 

 

 

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.,  

ULUK/SAV/ERMA/22 

Estetická rôznorodosť medzivojnovej avantgardy

 

5

2P 

1, 2 

 

 

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.,  

ULUK/SAV/SD/22 

Slovenské divadlo 2. pol. 20 storočia

 

5

2S 

1, 2 

 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.,  

ULUK/SAV/EITO/22 

Estetika inscenačného tvaru v opere

 

5

2S 

1, 2 

 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.,  

ULUK/SAV/AII/22 

Analýza a interpretácia inscenácie

 

5

2P + 1S 

1, 2 

 

 

doc. Mgr. art. Karol Mišovič, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

 

Výberové predmety

Min. 20 Kreditov

 

Blok - Estetika DS SAV VP - Vzdelávacie aktivity

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/PTSD/22 

Poetiky a trendy súčasného divadla

 

2

2S 

 

 

PhDr. Elena Knopová, PhD.,  

ULUK/SAV/VKDF/22 

Vybrané kapitoly z dejín filmu

 

5

2S 

1, 2 

 

 

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/SAV/VKTT/22 

Vybrané kapitoly z teórie a dejín televíznej dramatickej tvorby

 

5

2S 

 

 

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.,  

ULUK/SAV/VČ/22 

Vyučovacia činnosť

 

5

4C 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.,  

ULUK/SAV/RI/22 

Rekonštrukcia inscenácie

 

2

2S 

 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.,  

ULUK/SAV/SDF/22 

Slovenský dokumentárny film

 

2

2S 

 

 

doc. Mgr. Martin Palúch, PhD.,  

ULUK/SAV/SSD/22 

Súčasná slovenská dráma

 

5

2S 

 

 

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.,  

ULUK/SAV/VKDO/22 

Vybrané kapitoly z dejín opery

 

5

2S 

 

 

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.,  

ULUK/SAV/HOSD/22 

Herecké osobnosti slovenského divadla

 

5

2S 

2, 3 

 

 

doc. Mgr. art. Karol Mišovič, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

ULUK/SAV/TPDK/22 

Teória a prax divadelnej kritiky

 

2

2S 

 

 

doc. Mgr. art. Karol Mišovič, PhD.,  

 

Študijná časť

  

Blok - Estetika DS - Publikačné, prezentačné a organizačné aktivity

Min. 54  Kreditov

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSPEČ/15 

Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus

 

40

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSPEČ/15 

Publikácia v časopisoch evidovaných vo Web of Science alebo Scopus

 

40

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSVOPRČ/15 

Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách

 

15

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSVOPRČ/15 

Vedecké a odborné práce v recenzovaných publikáciách

 

15

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSVOPNP/15 

Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách

 

10

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSVOPNP/15 

Vedecké a odborné práce v nerecenzovaných publikáciách

 

10

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSOP/15 

Ostatné príspevky

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSOP/15 

Ostatné príspevky

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSAUVOPD/15 

Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma

 

5

 

2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSAUVOPD/15 

Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí doma

 

5

 

2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSAUVOPZ/15 

Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí

 

7

 

2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSAUVOPZ/15 

Aktívna účasť na vedeckom/odbornom podujatí v zahraničí

 

7

 

2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSRČ/15 

Redakčná činnosť

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSRČ/15 

Redakčná činnosť

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSOVOP/15 

Organizácia vedeckého/odborného podujatia

 

3

 

1, 2, 3 

 

 

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  

ULUK/DSOVOP/15 

Organizácia vedeckého/odborného podujatia

 

3

 

1, 2, 3 

 

 

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  

 

Blok - Estetika DS - Projektová činnosť

Min. 7  Kreditov

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSRDP/15 

Riešiteľ domáceho projektu (vedeckého/vzdelávacieho)

 

7

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSRDP/15 

Riešiteľ domáceho projektu (vedeckého/vzdelávacieho)

 

7

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSRMP/15 

Riešiteľ medzinárodného projektu (vedeckého/vzdelávacieho)

 

10

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSRMP/15 

Riešiteľ medzinárodného projektu (vedeckého/vzdelávacieho)

 

10

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/VyPUGA/22 

Vypracovanie projektu UGA

 

5

 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

ULUK/VePUGA/22 

Vedenie projektu UGA

 

10

 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

 

Blok - Estetika DS - Zahraničné pobyty a stáže

Min. 3  Kredity

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/ZSaPm/22 

Zahraničné stáže a pobyty - mesačné

 

8

100C 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  

ULUK/ZSaPm/22 

Zahraničné stáže a pobyty - mesačné

 

8

100C 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD.,  

ULUK/ZSaPt/22 

Zahraničné stáže a pobyty - týždenné

 

3

25C 

1, 2 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

ULUK/ZSaPt/22 

Zahraničné stáže a pobyty - týždenné

 

3

25C 

1, 2, 3 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

 

Ďalšie aktivity

 

Blok - Estetika DS - Ďalšie aktivity

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSTČ/15 

Tvorivá činnosť

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSTČ/15 

Tvorivá činnosť

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSUP/15 

Umelecké projekty

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  

ULUK/DSUP/15 

Umelecké projekty

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD.,  

ULUK/POA/22 

Popularizačno-osvetové aktivity

 

3

 

1, 2, 3 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

ULUK/POAk/22 

Popularizačno-osvetové aktivity

 

5

 

1, 2, 3 

 

 

Mgr. Martin Boszorád, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., doc. Mgr. Mariana Čechová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.,  

 

Blok - Estetika DS - Minimová práca

Min. 13  Kreditov

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSMPkDS/15 

Minimová práca k dizertačnej skúške

 

13

 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

ULUK/DSMPkDS/15 

Minimová práca k dizertačnej skúške

 

13

 

 

 

prof. PhDr. Július Fuják, PhD., prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc., doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD., doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD., doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD.,  

 

 

Štátne skúšky

Povinné predmety

 

Blok - Estetika DS - Štátna skúška

Min. 32  Kreditov

 

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/DSOPPkDS/15 

Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške

 

2

 

SS 

 

 

 

 

ULUK/DSODP/15 

Dizertačná práca a jej obhajoba

 

30

 

OB 

 

 

 

 

 

Povinne voliteľné predmety

 

Blok - Estetika DS - Štátna skúška

Min. 6  Kreditov

Skratka

Názov

Akt.

Kredit

Rozsah

Ukonč.

Roč.

Sem.

Prízn.

Podmieňujúce

Vyučujúci

ULUK/SAV/EPDFM/22 

Estetické paralely divadla, filmu a médií 20. storočia

 

3

 

SS 

 

 

 

 

 

ULUK/SAV/TDDU/22 

Teória a dejiny dramatických umení 20. storočia

 

3

 

SS 

 

 

 

 

 

 

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:

d - Dní za semester

h - Hodín za týždeň

s - Hodín za semester

t - Týždňov za semester

Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"


Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky

! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje

+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku

- - predmet sa realizuje poslednýkrát


* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov


Prízn. - Príznak predmetu v študijnom pláne:

P - profilový predmet študijného programu

 

 

 

 

 

 

 

 

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 25. 08. 2023 - ©Mike