main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 22.10.2021
Meniny ma: Sergej
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Prijímacie konanie

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vykonanie prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov sa určuje na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Prijímacie konanie pozostáva:
• z prezentácie projektu dizertačnej práce,
• z ústneho pohovoru z daného odboru,
• z overenia znalosti svetového jazyka pri nejazykových študijných programoch –overenie je zamerané na porozumenie obsahu odborného textu, tematicky orientovaného na problematiku divadelného alebo filmového umenia (výber cudzieho jazyka sa uvádza v prihláške, preferuje sa anglický jazyk).

Prijímacie skúšky sa budú konať v predpokladanom termíne 29. jún – 3. júl 2021.
O presnom termíne bude uchádzač informovaný najneskôr 1 týždeň pred konaním skúšky formou pozvánky s uvedením presného dňa a hodiny skúšky.

Miestom konania prijímacej skúšky je:

Ústav divadelnej a filmovej vedy
Centrum vied o umení SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
(budova Spoločenskovedných ústavov, 2. poschodie)
empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 05. 05. 2021 - ©Mike