main-ul
KDF Logo Kabinet divadla a filmu
empty
empty Správy o činnosti | Kontakty | Webmail
empty Dnes je 05.06.2023
Meniny ma: Laura
empty-300
  Language:
 FLAGSK empty
up-right
empty empty empty
empty
menu-ulmenu-urcontent-ulcontent-ur

Témy doktorandského štúdia


Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
K problematike scénografie v súčasnom slovenskom bábkovom divadle

Navrhovaná téma doktorandskej práce má za cieľ výskum v oblasti súčasného bábkového divadla, ktorému slovenská teatrológia nevenuje dostatočnú pozornosť. Výtvarná a scénografická zložka inscenácií je pritom dnes pre výsledný tvar umeleckého diela často určujúca. Dizertačná práca má priblížiť a charakterizovať prostredníctvom vybraných bábkarských scénografov a scénografiek, ich diferenciačných tvorivých postupov a autorských poetík postupnú transformáciu a smerovanie súčasného slovenského bábkového divadla v oblasti scénografie.

Školiteľ: doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD.
Súčasné režisérky na slovenskej nezávislej divadelnej scéne

Hlavným zámerom je výskum a charakterizácia tvorby mladej generácie umelkýň (najmä režisérok) v slovenskom divadle v 21. storočí. Cieľom je tiež určiť a pomenovať ich postavenia v kontexte slovenského a európskeho divadla, skúmať dôvody, prečo sa väčšina tvorkýň (Júlia Rázusová, Iveta Ditte-Jurčová, Maja Danadová, Alžbeta Vrzgula, Veronika Malgot a iné) uplatňujú vo sfére nezávislých divadiel a divadelných zoskupení a prečo ich tvorba, až na niekoľko výnimiek, absentuje v zriaďovaných divadlách. Cieľom dizertačnej práce nie sú solitérne profily jednotlivých ženských osobností, ale komparatívny výskum ich špecifických tvorivých poetík, nachádzanie spoločných prienikov vo formálnych, jazykových a tematických oblastiach tvorby jednotlivých režisérok. 

Školiteľka: doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.
Estetika artificiálnosti v súčasnom divadle

Vývin nových vizuálnych a komunikačných technológií v súčasnosti stále viac ovplyvňuje aj divadelné umenie. Nejde len o problematizovanie divadelného vizuálneho kódu miešaním rôznorodých realít na javisku, ale ide najmä o prepájanie živého (napr. herec) a artificiálneho (technológie) v ich vzájomných interakciách a v následných interakciách s rôznorodými vonkajšími systémami (vrátane divákov). Využívanie, ale aj tematizovanie umelej inteligencie, virtuálnej reality a moderných počítačových simulácií v divadle je štádiom ďalšej divadelnej evolúcie, emergencie a metakreácie. Dizertačná téma umožňuje interdisciplinárne prístupy z perspektívy teórie médií, konceptov posthumanizmu a trashumanizmu, ale aj psychológie atď. Cieľom výskumu bude charakterizovať podobu a vplyv tohto fenoménu na súčasné európske a slovenské divadlo na základe vybranej vzorky diel tvorcov a tvorkýň.

empty
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS 2 Opera browser Firefox browser
Last update: 23. 03. 2023 - ©Mike